ciddi

ciddi
sif. və zərf
1. Öz hərəkətlərində, fikirlərində, həyata münasibətində müsbətliyi, möhkəmliyi, sabitliyi ilə fərqlənən, dərin düşünən; ağırbaşlı, təmkinli. Ciddi adam. Ciddi oğlan. – Tanıyanlar bilir, yeddi yaşında; Ciddi bir qız idin, əqli başında! Ə. C.. Hələ gənc ikən çətin imtahanlardan keçmiş adamlar istər-istəməz ciddi və düşüncəli olurlar. İ. Qasımov. // Öz işinə dərin və tələbkar yanaşan, öz işini, məsuliyyətini yaxşı bilən. Ciddi alim. Ciddi yazıçı. // Mənaca, məzmunca əhəmiyyətli, məzmunlu. Ciddi danışıq. Ciddi əsər. Ciddi ədəbiyyat. – Muxtar heç təsəvvür etməzdi ki, açdığı söhbət bu qədər ciddi bir şəklə düşə bilər. S. H.. Tahirin bu cür düşüncəli və ciddi danışmağı Lətifəni sevindirirdi. M. Hüs.. // Zarafatsız, zarafat olmayan. Ciddi deyirəm. Sözüm ciddidir. // Həqiqi, əsil, gerçək. Ciddi hiss. Ciddi inam. Ciddi sevgi. Ciddi vədə. // Əsaslı, əməlli-başlı. Dərs keyfiyyəti uğrunda ciddi mübarizə aparılırdı. S. R.. Bəzən təsadüfən başlanan söhbət bir kitabın və ya bir məsələnin ciddi müzakirəsinə çevrilirdi. Ə. S..
2. Əhəmiyyətinə və ya aqibətinə görə xüsusi diqqət tələb edən. Ciddi xəstəlik. Ciddi vəziyyət qarşısında qalmaq. – O, ciddi bir fəlakətin başlandığını duydu. S. R.. Arvadının belə sadəliyi və ciddi məsələyə yüngül baxması Yavərə toxundu. . M. İ.. Düşündürdü məni xeyli; Onun belə ciddi halı. N. R.. // Böyük, əsaslı. Ciddi çətinliklər qarşısında qalmaq. – Beləliklə, qəzet yarandığı gündən ciddi nəzarət altında idi. M. İ..
3. Fikirli, fikrə dalmış, dalğın, əndişəli, iztirablı. // Ciddiyyət, qayğı, təlaş, iztirab, əndişə ifadə edən. Ciddi görkəm. Ciddi tonla danışmaq. – Ruhnəvaz xanım ciddi baxışına heç də təğyir verməyərək Qurbanlının qarşısında oturdu. Ç.. Mahirə . . feldşerə qələbə çaldığını kəsdirdi, ciddi bir hal aldı. M. Hüs..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ciddi — sf., Ar. ciddī 1) Şaka olmayan, gerçek Kısa zamanda yarı şaka, yarı ciddi tenkit edecek kadar yakınlaşmışlardı. T. Buğra 2) Ağırbaşlı Ben onu pek ciddi bir genç olarak tanırım. H. R. Gürpınar 3) Titizlik gösterilen, önem verilen Bu dönemde yazara …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ciddî — (A.) [ یﺪﺝ ] 1. ağırbaşlı. 2. önemli …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • ciddi — ə. 1) təmkinli, ağırbaşlı; 2) dərindən fikirləşmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • CİDDÎ — Gerçek. Hakikat. * Ağırbaşlı, hâlleri sakin olan kişi. * Mühim …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • qeyri-ciddi — sif. Ciddi olmayan, ciddiyyətsiz. Qeyri ciddi adam. – Musiqili əsərlərin zərəri və öz tərbiyəvi roluna görə drama nisbətən üçüncü dərəcəli əhəmiyyətə malik olması haqqındakı söhbətləri sadəcə olaraq musiqi sənətinə qeyri ciddi münasibət kimi izah …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağır durmak — ciddi, ağırbaşlı, oturaklı, soğukkanlı hareket etmek Devlet adamlarının ileri gelenleri böyle sözlere karışmaz, ağır dururlar. M. Ş. Esendal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • şakaya boğmak (veya dökmek veya bozmak) — ciddi başlayan bir sözü veya davranışı şakaya çevirmek Bu gayretin boşluğunu anlayarak işi şakaya dökmeye başlıyor. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • şakaya getirmek — ciddi bir şeyi açıktan açığa söyleyemeyip şaka görünümü vererek söylemek Şakaya getirip söyledim, latife ediyordum. R. H. Karay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • şakaya vurmak — ciddi bir söz veya davranışı şaka yoluyla geçiştirmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ciddən — ə. ciddi olaraq, gerçəkdən, həqiqətən; çox …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”